Blog

Ontwikkeladvies, een jaar later..

Vandaag kreeg ik een leuk berichtje!

Hallo Inez, Begin 2019 heb je mij begeleid als loopbaanadviseur in het kader van het ontwikkeladvies. In dit traject heb ik kunnen onderzoeken wat voor werk nog meer goed bij mij past, namelijk een functie als (bus)chauffeur. Ik heb toen mede door jou contact gehad met een vervoersbedrijf over het volgen van een opleiding tot buschauffeur. Dat is er toen niet van gekomen. In oktober 2019 ben ik benaderd door bouwbedrijf van Wijnen te Heerenveen met de vraag of ik bij hen wilde komen werken als chauffeur betonmixer. We hebben een goed gesprek gehad en ik heb toen voorgesteld een dag mee te lopen om te zien wat het werk inhoud. Dit was zo’n succes dat ik de baan heb aangenomen! Ik werk er nu alweer een jaar en heb het heel erg naar mijn zin. Ik heb jou toen wel verteld dat ik nog altijd op zoek was naar het juiste werk en dat heb ik hier gevonden. Dat wilde ik jou toch even vertellen omdat het mede te danken is aan het ontwikkeladvies!

Een vaste baan? In deze tijd? Het kan!

Ik begeleid langdurig zieke medewerkers in het zogenaamde tweede spoor traject, wat overigens gewoon moet doorgaan ondanks de situatie waarin we ons bevinden. In deze lastige tijd op de arbeidsmarkt zijn er gelukkig ook nog positieve berichten! Zo ook het bericht van een langdurig zieke medewerkster uit de zorg die ik afgelopen jaar heb begeleid en per juni 2020 een vaste baan heeft! Hieronder haar verhaal. Mocht je interesse hebben voor re-integratie tweede spoor, mail of bel mij!

Ik ben ziek geworden door een disbalans tussen werk en privé. Na ruim 1,5 jaar ziek thuis te zijn geweest ben ik het tweede spoor traject ingegaan. Op dat moment wilde ik vasthouden aan mijn eigen werk in de zorg, waar mijn passie ligt. Ik had veel last van een hoge werkdruk in combinatie met mijn thuissituatie, dat werk paste op een gegeven moment niet meer. Inez heeft me gestimuleerd om vooral breder te kijken naar de arbeidsmarkt, op zoek te gaan naar kansen en vooral ‘’niet op 1 paard te wedden’’. Dat was een eye opener voor mij. Daar ben ik toen mee aan de slag gegaan door actief te gaan informeren en te solliciteren. In de zorg ben ik middels een werkstage weer aan het werk gegaan en heb ik per 1 juni 2020 een vaste baan gekregen! Superblij en trots! 

Het Ontwikkeladvies, de ​”APK’​’​ voor je loopbaan!

Ik kan terugkijken op 2,5 jaar als zelfstandig ondernemer! In deze periode ben ik bezig geweest met re-integratie tweede spoor, coaching, training geven en duurzame inzetbaarheid: het Ontwikkeladvies. Deze regeling is volledig gesubsidieerd door de overheid en beslaat een verkort loopbaantraject voor iedereen met een relatie tot de arbeidsmarkt van 18 jaar tot 66 jaar.

Afgelopen periode heb ik leidinggevenden getraind om het gesprek aan te gaan met medewerkers over hun loopbaan. Daarnaast heb ik medewerkers uit verschillende sectoren begeleid in het maken van een check-up van hun loopbaan: zit ik nog op de juiste plek en wat ik wens voor mezelf in de toekomst?

Hieronder een medewerkster aan het woord die bij mij het Ontwikkeladvies heeft gevolgd. Mocht je interesse hebben, mail of bel mij!

Het ontwikkeladvies: de APK voor je loopbaan!

 Eigenlijk ben ik zelf te laat begonnen met het ontwikkeltraject: ik kwakkelde al een tijdje met mijn gezondheid en zat voor een deel in de ziektewet.

 Om de vergelijking met de APK door te trekken: ik ging pas naar de “garage” toen ik problemen kreeg met mijn “auto”.

 Niet alleen voor auto’s is preventief onderhoud echter beter dan curatief onderhoud: dit geldt ook voor je loopbaan.

 Het is goed om je met enige regelmaat af te vragen of je (nog) wel echt gelukkig wordt van je werk en of wat je doet (nog) wel goed bij je past — ook al heb je je werk – zoals ik – nodig om in je onderhoud te voorzien. (Ik ben namelijk alleenstaande ouder en dus kostwinner.)

 De afgelopen jaren ben ik van het één in het ander gerold in mijn werk en is mijn functie een “lappendeken” van taken en taakjes geworden: ik ben in de loop van de tijd eigenlijk het “manusje van alles” in het team geworden.

 Het ontwikkeltraject heeft mij doen inzien, dat ik meer focus aan moet brengen in mijn werk (zodat ik weer een “stip op de horizon” heb) èn dat ik dit anders moet gaan organiseren (namelijk op een manier, die past bij wie ik ben en hoe ik mijn werk wil doen, c.q. de kwaliteit, die ik wil leveren).

 Het is dus niet zo, dat dit traject automatisch betekent, dat je op zoek gaat naar ander werk (ook al zou dat in principe kunnen): het is een aanrader voor iedereen en het wordt gesubsidieerd door het ministerie, dus het kost je werkgever ook nog eens geen cent.

 Sterker nog, je hebt je werkgever helemaal niet nodig om je hiervoor aan te melden.

 Bovendien ben je bij Inez in hele goede handen: zij is een zeer ervaren en bekwaam loopbaanadviseur en coach.

Ga met medewerkers in gesprek over hun baan!

Medewerkers werken door tot hun 68e levensjaar. Intussen verandert  de arbeidsmarkt ingrijpend onder invloed van technologische ontwikkelingen. 45+medewerkers hebben al een hele loopbaangeschiedenis achter zich, maar nog 50% van hun loopbaan vóór zich. Zitten zij nog op de juiste plek, hebben zij straks nog een baan die bij hen past? De training Duurzame Inzetbaarheid helpt om hierover in gesprek te gaan met uw medewerkers. Op 31 oktober en 1 november vonden bij Argez de eerste trainingen plaats.

Waarom in gesprek met 45+medewerkers?

Straks is een op de drie medewerkers 45+. Het is belangrijk dat deze werknemers actief bezig blijven met hun loopbaan. Wie doorgaat met werk dat niet passend is, valt op een goede dag (fysiek of mentaal) uit. U kunt uw medewerkers helpen door het gesprek met hen aan te gaan. Om bij te schakelen als dat nodig is en verzuim van 45+medewerkers in de toekomst te voorkomen.

Dit doen we tijdens de training:

• We nemen de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onder de loep. Wat betekenen deze voor uw bedrijf en de medewerkers?
• Wat houdt het 45+ Ontwikkeladvies in?
• Hoe kunt u het gesprek aangaan met medewerkers over hun werk en de toekomst daarvan? Aan de hand van een aantal casussen gaan we hiermee oefenen.

De training is een co-product van Liesbeth Wienia van Argez en Inez van der Meer, loopbaanadviseur en specialist in re-integratie, coaching & training. Inez van der Meer zal de training verzorgen.

Traject Ontwikkeladvies voor 45+ medewerkers

Deze training maakt deel uit van het Traject Ontwikkeladvies voor 45+ medewerkers, en vindt plaats met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken. Daarom zijn er aan deelname geen kosten verbonden.

Succesverhaal 45+

 Ik ben mijn eigen bedrijf voorspoedig gestart door me onder andere bezig te houden met het 45+ Ontwikkeladvies, een subsidie vanuit het ministerie gericht op duurzame inzetbaarheid. Het sluit goed aan bij wat ik graag doe: het begeleiden van werknemers die langdurig ziek zijn (re-integratie tweede spoor). Mijn visie is dat je langdurig verzuim heel vaak goed kunt voorkomen (!) door er eerder aandacht aan te besteden. En dat kan bijv. voor het 45+ ontwikkeladvies. Werknemers maken dan in een verkort loopbaantraject van een paar gesprekken pas op de plaats.

Ik wil heel graag mijn succesverhaal met jullie delen. Het betreft een werkneemster van Nivo Noord, een van de grotere schoonmaakbedrijven in Noord Nederland. Zij heeft zelf beschreven wat het ontwikkeladvies haar heeft opgeleverd!Een aantal weken geleden deed Nivo Noord mij het aanbod om met een zelfstandig Loopbaancoach in gesprek te gaan. Dit in het kader van het 45+ Ontwikkeladvies. Omdat ik het schoonmaak vak al vele jaren doe maar het spannende eraf is, leek me dat wel wat, een nieuwe uitdaging. Zodoende heb ik een afspraak gemaakt met zelfstandig Loopbaancoach Inez van der Meer. Tijdens dit gesprek is samen afgesproken dat ik mij verder zou gaan verdiepen in het sociale werk en of er ook BBL plekken (werken en leren tegelijk) zijn voor activiteiten begeleidster, een richting die mij op dat moment erg aansprak. Ik ben werkzaam als schoonmaakster op de locaties van Frion te Zwolle. Dit is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Op mijn werk zie ik dat werknemers in de zorg naast zorgtaken ook veel computerwerk doen, zoals het maken van verslagen. Door hierover na te denken kwam ik tot de conclusie dat deze functie niet bij mij past. Daarnaast kwam ik erachter dat de functie van activiteiten begeleider er niet meer (veel) is door reorganisaties binnen de zorg. Dus ben ik verder gaan onderzoeken wat voor werk verder bij me past.  Mijn vader is altijd vrachtwagen chauffeur geweest, een beroep dat me altijd heeft aangesproken. Ik ben opgegroeid in de jaren ‘80 en toen ik een opleiding moest kiezen durfde ik niet de stap te maken om het chauffeurs vak in te gaan. Toch heb ik altijd graag chauffeur willen zijn en deze wens nooit (helemaal) losgelaten.  Met die gedachte in mijn hoofd fiets ik naar mijn werk en opeens zie ik twee dames achter het stuur van een vrachtwagen zitten. ‘’Dat wil ik ook!’’ besef ik mij. Terug van mijn werk heb ik gelijk actie ondernomen door contact op te nemen met opleidingsinstituut Van Buuren. Er is een afspraak gemaakt voor een intake gesprek en daarbij mag ik ook achter het stuur zitten om uit te vinden of het me iets lijkt! Daarna volgt een oriëntatie in welke branche ik zou willen werken. Werk is er genoeg want het is een opleiding met baangarantie. Ik ga deze uitdaging aan!