Ik verzorg trainingen en workshops op maat. Bijvoorbeeld:

Training Leidinggevenden 45+ Ontwikkeladvies (gesubsidieerd, vraag voorwaarden)

 • Wat is dat het 45+ ontwikkeladvies? Oftewel meer over duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelingen arbeidsmarkt en eigen bedrijfstak

 • Bezinningsworkshop (terugkijken op eigen loopbaan middels reflectie opdracht; de Creatiespiraal (theorie); het maken van SMART doelen gericht op eigen carrière pad)
 • Wat zijn mogelijke (jouw eigen) drempels bij leidinggevenden en bij werknemers t.a.v. duurzame inzetbaarheid
 • Oefenen van een casus: hoe maak ik het 45+ ontwikkeladvies bespreekbaar met mijn werknemers? Feedback hierop

Training Leidinggevenden (voorkomen) 2e spoor traject

 • Inhoud Wet verbetering Poortwachter (ophalen van kennis) 
 • Welke verschillende partijen zijn betrokken bij de re-integratie van een medewerker en wat wordt er van de leidinggevende verwacht wanneer een medewerker (langdurig) uitvalt 
 • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Oefenen van gespreksvaardigheden om met medewerkers het gesprek aan te gaan over zijn/haar (duurzame) inzetbaarheid

Bezinningsworkshop 

 • Deze bestaat uit de theorie van de Creatiespiraal van Marinus Knoope (van wens naar werkelijkheid) 
 • Het maken van een reflectie opdracht met als thema een terugblik op afgelopen periode
 • Het stellen van coaching vragen 
 • Het vooruitblikken op de toekomst door het opstellen van SMART doelen 

Kwaliteiten en het kernkwadrant

 • Introductie op kwaliteiten en het kernkwadrant (en zelfbeeld)
 • De workshop bestaat uit het in kaart brengen van eigen kwaliteiten door het spelen van een kaartenspel in kleine groepjes 
 • Daarnaast het in kaart brengen van de schaduwkanten (valkuilen)
 • De uitdagingen  
 • De allergieën 
 • In de workshop wordt naast individueel plenair geoefend

Succesverhalen en het STAR spel 

 • Eigen succesverhalen kunnen benoemen en relateren aan kwaliteiten
 • Het spelen van het STAR spel: op een speelse manier benoemen van elkaar kwaliteiten waarbij deelnemers punten kunnen verdienen als team

Assertiviteit/Conflicthantering

 • Begrippen assertiviteit, sub assertiviteit en agressiviteit 
 • Deelnemers plotten zichzelf en stellen van coaching vragen 
 • Oefenen in assertief gedrag middels rollenspel
 • Conflicthantering, inzicht in eigen voorkeursstijl 

Presenteer jezelf met overtuiging

 • Maken van jouw persoonlijke elevatorpitch. 
 • Rollenspel met feedback 
 • Het maken van je eigen marketing profiel, wat is jouw merk? 

Waarin onderscheidt jij je van anderen?

Sollicitatietraining specifiek voor langdurig zieke werknemers  

 • Oefenen met positief formuleren (het zogenaamde omdenken)
 • Eigen strategie bepalen hoe jij jezelf presenteert aan een nieuwe werkgever
 • Rollenspel sollicitatiegesprek met feedback