Ik verzorg trainingen en workshops op maat. Onderstaand bestaande trainingen:

Training Leidinggevenden (voorkomen) langdurig verzuim

 • Inhoud Wet verbetering Poortwachter (ophalen van kennis) 
 • Welke verschillende partijen zijn betrokken bij de re-integratie van een medewerker en wat wordt er van de leidinggevende verwacht wanneer een medewerker (langdurig) uitvalt 
 • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Oefenen van gespreksvaardigheden om met medewerkers het gesprek aan te gaan over zijn/haar (duurzame) inzetbaarheid

Bezinningsworkshop 

 • Deze bestaat uit de theorie van de Creatiespiraal van Marinus Knoope (van wens naar werkelijkheid) 
 • Het maken van een reflectie opdracht met als thema een terugblik op afgelopen periode
 • Het stellen van coaching vragen 
 • Het vooruitblikken op de toekomst door het opstellen van SMART doelen 

Kwaliteiten en het kernkwadrant

 • Introductie op kwaliteiten en het kernkwadrant (en zelfbeeld)
 • De workshop bestaat uit het in kaart brengen van eigen kwaliteiten door het spelen van een kaartenspel in kleine groepjes 
 • Daarnaast het in kaart brengen van de schaduwkanten (valkuilen)
 • De uitdagingen  
 • De allergie├źn 
 • In de workshop wordt naast individueel plenair geoefend

Succesverhalen en het STAR spel 

 • Eigen succesverhalen kunnen benoemen en relateren aan kwaliteiten
 • Het spelen van het STAR spel: op een speelse manier benoemen van elkaar kwaliteiten waarbij deelnemers punten kunnen verdienen als team

Assertiviteit/Conflicthantering

 • Begrippen assertiviteit, sub assertiviteit en agressiviteit 
 • Deelnemers plotten zichzelf en stellen van coaching vragen 
 • Oefenen in assertief gedrag middels rollenspel
 • Conflicthantering, inzicht in eigen voorkeursstijl 

Presenteer jezelf met overtuiging

 • Maken van jouw persoonlijke elevatorpitch. 
 • Rollenspel met feedback 
 • Het maken van je eigen marketing profiel, wat is jouw merk? 

Waarin onderscheidt jij je van anderen?

Sollicitatietraining specifiek voor langdurig zieke werknemers  

 • Oefenen met positief formuleren (het zogenaamde omdenken)
 • Eigen strategie bepalen hoe jij jezelf presenteert aan een nieuwe werkgever
 • Rollenspel sollicitatiegesprek met feedback