Agile Coaching past heel goed bij een Leven Lang Ontwikkelen, onmisbaar in deze snel veranderende arbeidsmarkt. Ook ik blijf mij ontwikkelen en word hierin ondersteund en gecoacht door de Universiteit Utrecht. Wat zijn de kenmerken van agile werken?
-continue leren
-snel en vaak opleveren
-zelfsturend vermogen en eigenaarschap
-continue verbeteren
In de trajecten maak ik gebruik van de app Workboost. Hierdoor is de coachee ook buiten de persoonlijke gesprekken met de loopbaan- of re-integratiecoach actief met het traject bezig. Het traject wordt doorlopen middels het maken van tussendoelen waarop we de telkens terugblikken. Bijkomend voordeel is dat we zo inzichtelijk kunnen maken waar de coachee aan heeft gewerkt.