Ik ben zelfstandig loopbaanadviseur, trainer en coach en houd mij bezig met:

  • Re-integratie tweede spoor;
  • Het 45+ Ontwikkeladvies, oftewel duurzame inzetbaarheid;
  • Het geven van trainingen aan leidinggevenden/eigenaren o.a. in het kader van het 45+

Ontwikkeladvies of op het gebied van langdurig verzuim;

  • Het geven van trainingen;
  • Coaching (on the job).

Ik geloof in preventie. Om zo langdurig verzuim te voorkomen. Wanneer medewerkers langdurig ziek zijn, zit de werkgever met de handen in het haar en de werknemer in de lappenmand. Vaker dan je denkt kan dit worden voorkomen. Door eerder het juiste gesprek te voeren met de medewerker,  door als medewerker tijdig na te denken over de loopbaan: zit ik nog op de juiste plek, want zijn mijn wensen voor de toekomst, wat heb ik nodig om optimaal te functioneren…Meer informatie hierover is te vinden onder Duurzame Inzetbaarheid. 

Met re-integratie tweede spoor heb ik veel ervaring. Het in beweging brengen van mensen is mijn sterke punt. Meer informatie hierover is te vinden onder re-integratie.

Ik ben trainer en verzorg graag trainingen op maat. Het huidige aanbod is te lezen onder trainingen.

Loopbaancoaching. Soms kunnen een paar gesprekken met een loopbaancoach al voldoende zijn. Uitgangspunt is de vraag van de medewerker. Onder coaching zijn een aantal (voorbeeld) vragen te vinden welke uitgangspunt kunnen zijn van een coaching traject.