Ik verzorg (kortdurende) coaching trajecten op maat. Uitgangspunt is de coaching vraag van de werknemer. Voorbeeldvragen:

 • Inzichtelijk maken van talenten en kwaliteiten (en hoe die binnen de functie optimaal in te zetten) 
 • Wat zijn mijn sterke en minder sterke competenties?
 • Waar krijg ik in mijn huidige functie energie van?
 • Wat is mijn eigen aandeel daarbij, hoe neem ik weer regie over mijn loopbaan?
 • Zichtbaar worden op een bij de medewerker passende wijze
 • Nadenken over individueel loopbaan pad en eventuele vervolgstappen
 • Reflectie op eigen functioneren in de praktijk
 • Reflectie op persoonlijke impact op leidinggevende dan wel team/ collega’s
 • Zit ik op de juiste plek, met mijn talenten, vaardigheden én wensen?
 • Wat zijn mogelijke valkuilen van de medewerker, en in welke situaties openbaren die zich?
 • Hoe kan de medewerker daar effectief mee omgaan of ze voorkomen?
 • Hoe kan de medewerker leren van collega’s en zich uitspreken in wat hij van hen nodig heeft?
 • Hoe werkt de dynamiek in een (nieuw) team en hoe ga je daar als individu mee om?
 • Hoe ga ik als persoon om met druk, tegenslag, kritiek?
 • Hoe kan ik mij blijven ontwikkelen binnen de organisatie?
 • Hoe zorg ik dat ik voor mijn bedrijf duurzaam inzetbaar word of blijf?