Medewerkers werken door tot hun 68e levensjaar. Intussen verandert  de arbeidsmarkt ingrijpend onder invloed van technologische ontwikkelingen. 45+medewerkers hebben al een hele loopbaangeschiedenis achter zich, maar nog 50% van hun loopbaan vóór zich. Zitten zij nog op de juiste plek, hebben zij straks nog een baan die bij hen past? De training Duurzame Inzetbaarheid helpt om hierover in gesprek te gaan met uw medewerkers. Op 31 oktober en 1 november vonden bij Argez de eerste trainingen plaats.

Waarom in gesprek met 45+medewerkers?

Straks is een op de drie medewerkers 45+. Het is belangrijk dat deze werknemers actief bezig blijven met hun loopbaan. Wie doorgaat met werk dat niet passend is, valt op een goede dag (fysiek of mentaal) uit. U kunt uw medewerkers helpen door het gesprek met hen aan te gaan. Om bij te schakelen als dat nodig is en verzuim van 45+medewerkers in de toekomst te voorkomen.

Dit doen we tijdens de training:

• We nemen de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onder de loep. Wat betekenen deze voor uw bedrijf en de medewerkers?
• Wat houdt het 45+ Ontwikkeladvies in?
• Hoe kunt u het gesprek aangaan met medewerkers over hun werk en de toekomst daarvan? Aan de hand van een aantal casussen gaan we hiermee oefenen.

De training is een co-product van Liesbeth Wienia van Argez en Inez van der Meer, loopbaanadviseur en specialist in re-integratie, coaching & training. Inez van der Meer zal de training verzorgen.

Traject Ontwikkeladvies voor 45+ medewerkers

Deze training maakt deel uit van het Traject Ontwikkeladvies voor 45+ medewerkers, en vindt plaats met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken. Daarom zijn er aan deelname geen kosten verbonden.