Traject werknemers 45 + Ontwikkeladvies  

Samen met loopbaancoach Inez van der Meer kunnen 45 plussers vragen nalopen als: 

 • Wat kun je 
 • Wat wil je 
 • Hoe ziet de toekomst van je vak eruit 
 • Wat is ervoor nodig om in de toekomst gezond en met plezier te blijven werken in hetzelfde of in een ander beroep             

Inhoud traject*:

 • Een individueel intakegesprek
 • Het maken van twee vragenlijsten (beroepskeuze en kerntypering)
 • Het bespreken van de uitkomsten hiervan
 • Eindgesprek met actieplan

* De inhoud kan ook bevatten deelname aan de Bezinningsworkshop vanaf twee of meer deelnemers.

Kosten:

De kosten worden volledig vergoed door het Ministerie.

Deze aanvraag tot subsidie wordt ingediend door de loopbaanadviseur.

Locatie:

De gesprekken vinden plaats bij werkgever of elders in overleg

Eisen deelnemers:

Het Ontwikkeladvies werknemers is beschikbaar voor vijfenveertigplussers die werkzaam zijn onderstaande beroepsgroepen en minimaal 12 uur per week bij werkgever werkzaam zijn. De deelnemende beroepsgroepen zijn: 

 • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten; 
 • cateringmedewerkers;
 • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel; 
 • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
 • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
 • schoonmakers; 
 • werkenden in het primair onderwijs;
 • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
 • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.  

Training leidinggevenden 45 + Ontwikkeladvies                     

Inhoud training:

 • Wat is dat het 45+ ontwikkeladvies? Oftewel meer over duurzame inzetbaarheid
 • Ontwikkelingen arbeidsmarkt en eigen bedrijfstak
 • Bezinningsworkshop (terugkijken op eigen loopbaan middels reflectie opdracht; de Creatiespiraal (theorie); het maken van SMART doelen gericht op eigen carrière pad)
 • Wat zijn mogelijke (jouw eigen) drempels bij leidinggevenden en bij werknemers t.a.v. duurzame inzetbaarheid
 • Oefenen van een casus: hoe maak ik het 45+ ontwikkeladvies bespreekbaar met mijn werknemers? Feedback hierop

Wat levert het op:

 • Het voorkomen van langdurige uitval door ziekte (geldbesparing)
 • Goed functionerende en vitale werknemers die zijn voorbereid op hun toekomst! 

Duur training:

Van 9.00 tot 13.00 uur (of anders in overleg)

Locatie:

Bij werkgever 

Aantal deelnemers:

Minimaal 3 en maximaal 10. Bij minder dan 3 deelnemers wordt er een individuele training aangeboden.

Eisen deelnemers:

De Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden is beschikbaar voor leidinggevenden van vijfenveertigplussers die werkzaam zijn onderstaande beroepsgroepen en daarbij de verantwoordelijkheid hebben voor het voeren van personeels- en functioneringsgesprekken. De deelnemende beroepsgroepen zijn: 

 • secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten; 
 • cateringmedewerkers;
 • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel; 
 • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
 • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
 • schoonmakers; 
 • werkenden in het primair onderwijs;
 • werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs en
 • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.  

Kosten:

De kosten worden volledig vergoed door het Ministerie.

Deze aanvraag tot subsidie wordt ingediend door de loopbaanadviseur.